1956 3627 021 - 4026 838 0930

پرسنل مرکز رسا

پرسنل مرکز رسا

سميه محبيخانم سميه محبي
گفتاردرمانگر

سميه نوگلخانم سميه نوگل
مسئول پذيرش وامور دفتري
زهره شيركوندخانم زهره شيركوند
مسئول فني و گفتاردرمانگر
الهام تاجيكخانم الهام تاجيك
روانشناس

فاطمه تاجيكخانم فاطمه تاجيك
مربي آموزشي
طاهره پويامندخانم طاهره پويامند
مربي آموزشي
مريم مرادي فرخانم مريم مرادي فر
شنوايي شناس© کلیه حقوق این وب سایت برای سمعک ورامین محفوظ است.
انصراف
پاسخگو هستیم
گفتگوی آنلاین

برای شروع مکالمه بر روی یک گزینه کلیک کنید

لطفا برای شروع گفتگو فقط پیام متنی ارسال کنید.